Sách hay

Vật lý lượng tử về dòng thời gian qua cách nhìn từ “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải”

“Hư thực bất phân, đúng sai chỉ là khái niệm do chính con người tự đặt ra trong suốt quá trình hình thành xã hội văn minh. Dưới ngòi bút của Cao Minh, tôi nhận ra nhiều thứ hơn trong xã hội của loài người hiện tại. Đôi khi lại bất chợt hoang mang chính những khái niệm mà con người chúng ta đã đặt ra ở mỗi nền khoa học? Liệu chúng ta chỉ là những con rối của một nền văn mình tối cao khác hay không? Hay liệu con người có thực sự tồn tại (ở một thời không đa chiều) hay không?”

Read more