Haru cày phim

Prison playbook – Wise prison life| Cuộc sống ngục tù

Tôi đang xem một bộ phim nói về cuộc sống của những người tù nhân do Hàn Quốc sản xuất. Bộ phim có tên là “Prison playbook”. Bộ phim đã xây dựng cuộc sống của những “prison” vì những lí do khác nhau mà bị giam sau song sắt nặng nề, dù những prison đó là người đúng hay sai.

Read more